– Vi er i en tøffere situa­sjon nå enn for kort tid siden

foto