• Rushtidsavgift: Rushtidsavgiften må innføres både morgen og ettermiddag for å få effekt. FOTO: Lars Hoen

1100 færre passeringer i døgnet

Med rushtidsavgift både morgen og kveld og en pris utenom rushtiden på 15 kroner, regner man med at antall passeringer i bomringen rundt Kristiansand reduseres med rundt 1100 biler i døgnet på hverdager.