• Forsvarer bussfeltet: Prosjektleder Solveig Hellevig mener kollektivfeltet som kommer her langs Bryggeriet på Riksvei 9 (Setesdalsveien), vil føre til at flere tar bussen. FOTO: Marit Elisabeth Strand

20 millioner til 320 meter med bussfelt

Kristiansand fikk 60 millioner kroner i belønning for å innføre ny bompengeordning. 20 av dem brukes til å lage et drøyt 300 meter langt bussfelt.