• klepp.jpg FOTO: Hommedal, Marit

- Store behov krever økt satsing

— Regjeringens mål er å fortsette opptrappingen på vei, bane og kollektivtransport i langt større tempo og omfang enn i 2006.