• HVILKET BLIR DET?: Diskusjonene er mange på ulike skipsforum. Alle lurer på hvilket skip Svein Olaf Olsen velger. FOTO: Fvn-montasje

Debatten går høyt om båtvalg

På en rekke skipsforum på nett går diskusjonen varmt om hvilken båt Thy Ferries har på hånda. Vi gir deg favorittene: