• Sørlandet sykehus nekter å offentliggjøre foreløpige anbefalinger i Strategiplan 2015-17. FOTO: Tore André Baardsen

Hemmeligholder foreløpige anbefalinger

Sørlandet sykehus nekter å offentliggjøre foreløpige anbefalinger i Strategiplan 2015-17. Verken styreleder Camilla Dunsæd, styremedlem Geir Noraberg eller stortingsrepresentant Svein Harberg (H) ser noen grunn til dette hemmeligholdet.