Vil ha NorGer som utbygger

Fylkeskommunen anbefaler at NorGer KS får kontrakten med å bygge den nye likestrømsforbindelsen mellom Norge og Tyskland.