Turen til Rysstad

Framme i Setesdal blir Johannes Seland og flere mann fra Farsund oppsatt i avdelingen som blir kalt "Lørdahls bataljon". Det var umulig å følge mobiliseringsplanene, så mannskapet ble tilfeldig tildelt til provisoriske avdelinger.