TØFT: Rådmann i Mandal Knut Sæther har tøffe økonomiske kår på rådhuset. Han sier politikernes overskudd egentlig er underskudd. TØFT: Rådmann i Mandal Knut Sæther har tøffe økonomiske kår på rådhuset. Han sier politikernes overskudd egentlig er underskudd. Foto: Jarle R. Martinsen

– Overskudd er monopolpenger

Rådmannen i Mandal Knut Sæther kan påvise at det bystyreflertallet mener er et overskudd fra 2012 i realiteten er underskudd.

MANDAL: – Mandal kommune er i den situasjonen at vi nå har brukt opp alle fond samtidig som vi har svært stor gjeld. På et tidspunkt går vi tomme for kontanter og må ta opp kredittlån for å kunne betale våre utgifter, blant annet lønn til de ansatte, sier Sæther.

Tirsdag vedtar driftsstyret at Agder Energi-aksjene likevel ikke skal selges. I år var det budsjettert med at det ville gitt den kriserammede kommunen 500 millioner kroner i inntekter – penger som skulle gå til å betale ned gjelden.

Det betyr at kommunen likevel ikke får 70 millioner kroner i mindre gjeldsrenter fra 2013 til 2016.– Det er svært mye penger jeg ikke vet hvor vi skal hente, sier Sæther.

Flertallet i bystyret har konkludert med at det er 25 millioner kroner i overskudd på 2012-regnskapet. Dette vil de bruke for å unnslippe eiendomsskatt og til å likevel beholde en avdeling på Mandal sykehjem.

Monopolpenger

18,7 millioner av disse kronene er for mye innbetalt i pensjonspremie i fjor.

– Dette er monopolpenger. Det er bare et tall i vårt regnskap, ikke penger som vi får tilbakebetalt, sier Sæther.

Han mener det er uansvarlig av politikerne å bruke dette regnskapsmessige overskuddet.Bystyreflertallet vil dessuten bruke momsrefusjon for byggingen av kulturhuset på sju millioner kroner til drift – ikke til å betale ned på gjeld slik bystyret tidligere har vedtatt.

– Egentlig er det politikerne mener er overskudd i 2012, et underskudd på rundt 14 millioner kroner, sier Sæther.

Pedagogisk utfordring

Han innser at han har en stor pedagogisk utfordring i å forklare bystyreflertallet med Frp og Høyre i spissen denne forskjellen.

– Jeg forstår at dette handler om politikk og ønsket om å unngå eiendomsskatt. Men nå har ikke kommunen mer igjen i banken etter at vi brukte 100 millioner fondskroner før jul til å betale ned gjeld. Driften er de siste årene kuttet med i gjennomsnitt 25 millioner kroner årlig. Det er ikke mer å hente, sier han.

– Vil du be fylkesmannen om hjelp til å diktere bystyret i en annen retning?

– Nei, det er ikke min oppgave.

Ingen overskudd

Sæther har vært rådmann i tre andre kommuner før han kom til Mandal, blant annet Trondheim. Han sier han ikke har stått overfor denne type utfordringer han nå har med lokalpolitikerne i sørlandsbyen.

– Vi er nå en kommune som ikke lenger har noe overskudd å bidra med til samfunnet, verken til grøntanlegg, lag og foreninger eller noe annet. Nå handler alt om å holde driften oppe, noe som i seg selv er blitt en stor utfordring, sier Sæther.

– Vi er ikke uansvarlige

mandal bystyre-1.jpg

Høyres gruppeleder i bystyret Sven Seljom (bildet) avviser at flertallet er økonomisk uansvarlige.– Tvert i mot mener jeg det er svært ansvarlig å bruke overskuddet til å holde eiendomsskatten unna Mandal i minst et år til, sier han.

Han sier han godt vet at overskuddet ikke er rede kontanter i banken.

– Likevel gir dette regnskapsmessige overskuddet tid til å områ oss i et år til. Det betyr at vi kan bruke tiden til å betale mer ned på gjeld og redusere investeringene i håp om å holde eiendomsskatten fortsatt unna, sier Seljom.

Han er helt enig i at det ikke er bra å bruke momsrefusjonen til drift.

– Vi har dessverre ikke noe valg slik situasjonen er, sier Seljom.

Han sier at bystyreflertallet tar forbehold om at salg av energiaksjene igjen kan skje neste år.

– Vi forbeholder oss retten til å se på dette igjen om et år, sier han.