JUBEL: Sykepleierne på avdeling 2 ble superglade over å høre at avdelingen likevel ikke blir lagt ned. F.v. Anne Mette Henriksen, Beata Fiebelkorn, Martha Robertsen Disipio, Asbjørg Jenssen, Stine Østheim, Turid Dyrstad, Linda Furnes, Liv Sigrid Skår, Anita Reinertsen og Susann Fasseland. JUBEL: Sykepleierne på avdeling 2 ble superglade over å høre at avdelingen likevel ikke blir lagt ned. F.v. Anne Mette Henriksen, Beata Fiebelkorn, Martha Robertsen Disipio, Asbjørg Jenssen, Stine Østheim, Turid Dyrstad, Linda Furnes, Liv Sigrid Skår, Anita Reinertsen og Susann Fasseland. Foto: Jarle R. Martinsen

Sykepleier-jubel på avdeling 2

Sykepleierne på avdeling 2 på Mandal sykehjem kunne slippe jubelen løs fredag: Det blir likevel ikke nedleggelse!

MANDAL: Kommunen får nemlig et overskudd på 25 millioner kroner for regnskapsåret 2012, 19 millioner kroner mer enn budsjettert.

– Helt fantastisk, kunne sykepleierne konstatere etter å ha fått nyheten av Fædrelandsvennen. Helt siden budsjettmøtet i bystyret før jul har de fryktet nedleggelse, noe som ville spredd de ansatte til andre avdelinger og til hjemmehjelpen.

Det blir heller ikke innført eiendomsskatt, noe kommunen hadde vært tvunget til om ikke det var blitt overskudd.

Lavere pensjon

Fredag formiddag kom regnskapstallene for 2012. Det var budsjettert med et overskudd på seks millioner kroner, det ble 24,9 millioner kroner. Det skyldes særlig at kommunen har spart rundt 19 millioner i

FORNØYDE: Ole Guttorm Ihme (H), Sven Sejom (H), Arne Frivoll (Sp), Bodil Ruud (uavh.) og Alf Erik Andersen (FrP) er fornøyde med at Mandal likevel slipper eiendomsskatt. Foto: Jarle R. Martinsen

utgifter til pensjonspremier.

Dessuten har kommunen fått betydelig mer i momsrefusjon fra staten enn beregnet.

– Det er store tall som er kompliserte å regne eksakt ut i forkant, sier Sven Seljom (H).

Tilfredshet

Sammen med resten av flertallet i bystyret presenterte han tallene. Det rådet sterk tilfredshet med at Mandal ikke har innført eiendomsskatt, noe rådmannen og mindretallet i bystyret har ønsket de to siste årene.

– Vi har hatt is i magen. Det viser seg nå å ha vært riktig, sier Alf Erik Andersen (Frp). De garanterer at det ikke blir innført eiendomsskatt i Mandal, i alle fall ikke før neste valg.

Få ned utgiftene

Likevel: Grupperingen sier at det fortsatt må jobbes hardt og målrettet for å få ned utgiftene i kommunen.

– Blant annet er det mye å hente på bedre innkjøpsrutiner, noe også kontrollutvalget har avdekket, sier Seljom.

Blide sykepleiere

Men altså: Det blir ingen nedleggelse av noen sykehjemsavdeling. Det skulle ha skjedd for å spare inn 3,7 millioner kroner. Senest i forrige uke ble det konkludert med at det ikke var noen vei utenom.

– Vi trodde det gikk mot nedleggelse. At du nå forteller at det ikke blir noe av, er jo utrolig, smilte sykepleier Asbjørg Jenssen. Her var det tid for fredagsquiz, premieutdeling og kake.Nå kunne de senke skuldrene. – Men hvordan kan politikerne og kommunen regne så mye feil og som skaper så mye usikkerhet? Kanskje tar de lærdom av dette, håpet Martha Robertsen Disipio på vegne av alle de 30 ansatte.

Rådmannen advarer

knut sæther.jpg

Rådmann i Mandal Knut Sæther (bildet) advarer på det sterkeste bystyreflertallet mot å bruke overskuddet på drift, slik de nå lover å gjøre.– Vi burde sette pengene kommunen sparer på lavere pensjonspremier på fond slik at kommunen tar høyde for fremtidige pensjonsforpliktelser, sier Sæther.

Han ønsker dessuten at momskompensasjonen skal brukes til å betale ned lån, ikke gå til drift.

– Jeg mener flertallets løfter er uansvarlige, sier Sæther.

Han innser at han har en pedagogisk utfordring med å forklare hvorfor kraftig nøkternhet er nødvendig. – I løpet av 2014 står vi i fare for å få underskudd og vi risikerer å måtte låne penger til driften, sier Sæther.

Vis fakta ↓
Fakta