• Dette er den planlagte traseen for den nye tunnelen. FOTO: Kystatlas

– En historisk dag for Hidra

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kaller vedtaket om tunnel mellom Hidra og fastlandet for historisk. En nesten 40 år lang kamp er over.