• FOR SALG: Dette huset på 28 kvadratmeter var det minste for salg i hele Norge da det ble lagt ut i 2011. Nå blir det lagt ut igjen, siden boplikten på Ågerøya blir opphevet. FOTO: Lars Hoen

Det første bopliktfrie huset for salg på Ågerøya

En eiendom på vestsiden av Ågerøya er lagt ut under fritidseiendommer på finn.no. Torsdag ble ordene «ikke boplikt» lagt til i annonsetittelen.