• I Søgne har Tone Martha Sødal i kommunalt foreldreutvalg engasjert over 700 foreldre i nettverket "Bry deg", som brukes aktivt i kampen mot mobbing. FOTO: Torstein Øen

- Når foreldrene kjenner hverandre, mobber ikke barna hverandre

I Søgne har foreldre fra alle kommunale skoler gått sammen om et unikt foreldrenettverk i kampen mot mobbing.