• Red gro seland magasin.jpg

- Bunaden gjør noe med oss setesdøler

Hvordan er det å bo øverst i Setesdal? Hva er gledene, hva er utfordringene? Og hvordan ser de på turistene og hyttefolket?Vi utfordret ordfører i Bykle, Jon Rolf Næss, selv innflytter, til å beskrive sitt Setesdal.