• VENNINNER: Filipina Michlescu (til venstre) og Angelina Dorina hadde i november funnet seg husly under Vesterveibroa - sammen med andre rumenske tiggere. Et flertall i Helse- og sosialstyret går nå inn for å oppføre en tiggerbrakke. FOTO: Jon Anders Skau

Heftig debatt om tigging

Et flertall i Helse— og sosialstyret i Kristiansand vil oppføre en tiggerbrakke på KMV-tomta.