• Arne Skare har fått i dekning etter trusler og sabotering av bremsene på bilen. FOTO: Johs. Bjørkeli

Får hjelp i prestesaken

Det lokale politiet famler i blinde for å finne ut hvem som har truet og sabotert bremsene til Valle-prest Arne Skare. Nå får de hjelp fra kriminalsjefen.