KRISTIANSAND: Dette er de tiltakene som vil påvirke deg mest i helse— og sosialdirektør Lars Dahlens forslag til ny ruspolitikk i Kristiansand.

  • Skal du ta gleden fra folk?

  • Nei, men vi har landets mest liberale skjenkepolitikk i denne byen. Overordnet for oss er å redusere skadevirkningene ved rus, sier Dahlen og mener tre målsettinger må gå foran alt:

Redusere helseskade.

Redusere rusatferd som utsetter andre for risiko og skade.

Redusere antall barn og unge som får sin oppvekst preget av voksnes risikofylte alkoholbruk.

— «Alle» vil være enige i disse målene. Likevel har vi gått i feil retning i årevis. Skal vi nå målene, er det ett virkemiddel som virker bedre enn noe annet: Å redusere tilgjengeligheten av alkohol. Da får vi ned gjennomsnittsforbruket av alkohol, og dermed også ned skadene, sier Dahlen.

100 skjenkesteder

De siste årene har alkoholforbruket økt betydelig i Norge, til drøyt 5,5 liter ren alkohol pr. person i året (pluss illegal omsetning).

Flere polutsalg, lavere pris og ny drikkekultur er noen årsaker.

Konsekvensen er at 1,5 millioner nordmenn årlig utsettes for rusrelatert helseskade, vold eller urolige hjemmeforhold. Det vil si at 26.000 kristiansandere opplever slikt årlig, hvis man regner om tallene - kanskje enda flere.

For i Kristiansand har «frislippet» av alkohol vært enda sterkere enn resten av landet. Sørlandets hovedstad har innført landets mest liberale skjenketider og tredoblet antall skjenkesteder på 20 år, fra 29 i 1985 til nesten 100 nå.

En større tverrfaglig gruppe har brukt flere måneder på rusplanen som nå sendes ut på høring til politi, næringsliv og organisasjoner - og som skal ende opp med at politikerne vedtar en ny skjenkepolitikk over jul.

Fagfolkene er entydige. Utviklingen i Kristiansand har gått i feil retning. Løsningen er å stramme inn - hvis vi vil løse problemene.

Dystre tall

Helt konkret er det mange problemer som har økt:

Politimålinger viser en dobling av antall voldssaker i området rundt gledeskvartalet i Kvadraturen de siste årene. Man regner med at 80 prosent av all vold har sammenheng med rus.

På et halvt år i 2006 ble 60 ungdommer og 92 ungdommer innlagt med forgiftningsskader etter å ha drukket.

Hver tredje ungdom sier de har drukket sprit, og omtrent 60 prosent av ungdom under 15 år sier de har brukt alkohol flere ganger.

Støyproblemer. Etter røykeloven kom, har byens skjenkesteder bygd uteservering. Ifølge kommunen har det endt med omfattende støy og røykforurensing for beboere i Kvadraturen, som nå strever med å få sovet om natten. I rapporten om rus sies det at man må få til bedre balanse mellom «uteby» og «boby». Derfor skal all utservering nå søkes spesielt om.

— Rusplanen omfatter mye mer enn skjenketider. Hvordan vi skal forebygge bedre, hvordan skape flere rusfrie arenaer, vi snakker også om andre rusmidler som narkotika og spilleavhengighet. Men overordnet alt er hvordan vi skal få ned skadene av rus - og da er og blir mindre tilgjengelighet til alkohol en nøkkel, sier Dahlen. - Noe stort tull

  • Det er noe stort tull. Bare vås, sier Tom-Gunnar Ståhl (29) og Rune Strøm (31), som var på Javel Pub for å ta seg en øl i går kveld.

De mener helse- og sosialdirektør Dahlen må tenke helt annerledes for å få folk til å drikke mindre.

— De burde heller få til noe mer fritidssysler sånn at folk har noe å gjøre på, mener Ståhl.

— Ja, eller få til videoovervåkning for å få slutt på slåssing, sier Strøm.

Å stenge brennevinsserveringen klokken 24.00 har de ingen tro på.

— Folk blir bare fullere hvis de skal drikke alt de kan til klokka tolv, mener de.

Terje Solli bak ølkranene på Bakgården rister også på hodet. For dem kan et slikt regelverk få store konsekvenser.

— Må vi stenge tolv, er vi nesten døde. Det vil kanskje si at det bare er meg som har jobb i baren, sier Solli, som er barsjef.

Nå er de 18 personer som jobber i baren. I tillegg er det 12 i restauranten og 12 på puben. Bakgården har både spritservering og et stort uteområde.

— Et sånt regelverk tar oss tilbake til steinalderen. Jeg trodde Kristiansand skulle være en ferieby. Voksne folk må jo få lov til å kose seg, sier Solli.

— Bråket blir de ikke kvitt uansett, og folk går bare hjem og drikker i stedet. Jeg tror det vil føre til mer husbråk, sier han.

STORT TULL: Tom-Gunnar Ståhl (29) og Rune Strøm (31) tror ikke innskrenking av serveringstid vil føre til mindre drikking. I går kveld tok kompisene seg en øl på Javel i Kristiansand. (Foto: Tore-André Baardsen)