• VIL HA BILLIGERE FLEKSIKORT: Eirik Nyberg, regiondirektør i Forbrukerrådet i Agder, vil ha billigere fleksikort som følge av at det nå utbetales 60 millioner kroner i belønningsmidler. Prisen på kortet ble i år satt ned på grunn av usikkerheten rundt om midlene i det hele tatt ble utbetalt. FOTO: Tormod Flem Vegge

- Sett ned billettprisene

Regiondirektøren i Forbrukerrådet i Agder mener at prisen på fleksikortet nå må settes ned. Usikkerhet rundt belønningsmidlene førte til at kortprisen ble satt opp.