• Fylkeskommunen har i løpet av de to siste årene handlet for totalt 9,86 millioner kroner i mat for salg og råvarer til kantinedrift, samt undervisningsmateriell til yrkesutdanning innenfor restaurant- og matfag ved de videregående skolene uten å ha lyst innkjøpene ut på anbud. Bildet er fra Asko Agders lokaler i Lillesand. FOTO: Kjartan Bjelland

- Dette går ut over innbyggernes skattepenger

Vest-Agder fylkeskommune har handlet matvarer, kontorrekvisita og renholdsprodukter for 21 millioner kroner etter at leverandøravtalene gikk ut.