• TOMT: Mandal kommune har 20 slike tomme senger her på sykehjemmet. Kommunalsjef Heidi Haven og enhetsleder for sykehjemmet Rune Myrmell sier det et utslag av at flere eldre bor for seg selv. FOTO: Jarle R. Martinsen

Eldre vil heller bo hjemme

Mandal sykehjem opplever en markert nedgang i antall pasienter. En viktig årsak er at de eldre vil bo hjemme med kommunal hjelp.