ALVORLIG: Den økonomiske situasjonen i Mandal kommune forverrer seg dag for dag. Skjer det ikke noe dramatisk i positiv retning snart, må rådmann Knut Sæther i banken for å ta opp kassakreditt. Ordfører Tore Askildsen bak. ALVORLIG: Den økonomiske situasjonen i Mandal kommune forverrer seg dag for dag. Skjer det ikke noe dramatisk i positiv retning snart, må rådmann Knut Sæther i banken for å ta opp kassakreditt. Ordfører Tore Askildsen bak. Foto: Jarle R. Martinsen

Kan bli tvunget til å låne for å utbetale lønn

Den økonomiske situasjonen til Mandal kommunen forverrer seg dag for dag. Om ikke lenge kan rådmannen måtte gå i banken for å be om kassakreditt for å betale lønn til de ansatte.

MANDAL: – Ja, det kan bli en realitet om det ikke skjer noe dramatisk enten i form av inntektsøkning eller senking av utgiftene, sier rådmann Knut Sæther.

Han sier at kommunen allerede kutter i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Nylig hadde han et møte med sine ledere der han orienterte om situasjonen og det faktum at det kan bli aktuelt med reduksjoner i kommunen før sommeren. – Akkurat det blir opp til bystyret å bestemme. Men nå er alle økonomiske reserver brukt opp, sier han.

For tidlig

Sæther vil ikke antyde hvor han i så fall vil foreslå kutt, for eksempel om det igjen er på tale å legge ned en avdeling på sykehjemmet. – Nei, det er for tidlig å si, sier han.

Samtidig sliter han med et underskudd på ti millioner kroner i forhold til 2013-budsjettet, og det allerede i april. – Underskuddet skyldes svakere utbytte fra Agder Energi på 1-2 millioner kroner i år, sier Sæther.

I tillegg kommer konsekvensene av at bystyret likevel ikke vil selge Agder Energi-aksjene, penger som var ment til å betale ned gjeld. Det betyr at kommunen må ut med 3,7 millioner kroner mer i lånerenter enn det som var budsjettert.

På toppen vil barnevernets budsjett sprekke med en million kroner, dårligere sengebelegg på sykehjemmet gir mindre overføringer fra staten og brøytebudsjettet sprakk denne vinteren.

Ingenting igjen

– Så vi er ganske skrapet nå. Vi har også realisert de siste 100 millioner kronene i fond slik bystyret ba om, penger som er brukt til å betale ned gjeld. Det er derfor ingenting igjen på bok, sier Sæther.

Dersom han må i banken for å ta opp kassakreditt for å dekke fortløpende utgifter er det til svært dyre renter — bortimot det dobbelt av hva kommunen ellers betaler.

– Det blir jo snakk om store summer om vi først må ty til et slikt virkemiddel, sier Sæther.

Han ser på kommende budsjett for 2014 og årene etter som svært vanskelig å få sydd sammen.

– Vil du foreslå eiendomsskatt for 2014?

– Det er for tidlig å si, ikke minst fordi bystyret flere har sagt nei til en slik skatt.

Holder budsjettene

Ordfører Tore Askildsen er også bekymret for økonomien.

– Det er likevel veldig gledelig at enhetene i all hovedsak klarer å holde sine budsjett. Jeg opplever også at bystyret jobber godt og målrettet etter vedtak som er gjort for å bedre økonomien, sier Askildsen.

Han er spent på om det reviderte statsbudsjettet som kommer i mai vil få noe å si for kommuneøkonomien.

Må jobbe hardere

Gruppeleder for Høyre i bystyret, Sven Seljom mener det må jobbes hardere i kommuneadministrasjonen for tiltak som kan bedre økonomien.

– For lengst er det vedtatt å bygge flere omsorgsboliger på Orelunden, som vil gi bedre kvaliteten i omsorgssektoren og spare kommunen for penger. Jeg blir oppgitt over at dette ikke er kommet i gang, sier Seljom.

Han sier også at rådmannen må kunne komme med dato og hvilken sum det er snakk om kassakreditt må tas opp.

– Det er jo vesentlig av hensyn til rentebelastningen kommunen får, sier Seljom.

Når det gjelder eiendomsskatt sier han at han regner med at rådmannen igjen vil foreslå dette når budsjettet kommer til høsten.

– Da må vi ta ny stilling til eiendomsskatt, uten at jeg nå kan forskuttere noe, sier Seljom.