ØYER: — Kirkens tradisjonelle syn sitter på oppsigelse, sier Olav Skjevesland til Fædrelandsvennen.

Han regner med at opptellingen viser knapt flertall når Kirkemøtet foretar den endelige voteringen fredag kveld.

Prøvevoteringen torsdag ettermiddag viste 47 ja, 33 nei og tre blanke stemmer i spørsmålet om homofile i parforhold kan ha vigslede stillinger.

Jorund Andersen var den eneste av Agder og Telemarks utsendinger som støttet flertallet.

Ett syn

  • Selv om Kirkemøtet vil tillate to syn i dette spørsmålet, er det grunn til å frykte at ett syn med tiden vil tvinge seg fram og at det gamle vil forsvinne, sier biskopen.

Han regner med knapt flertall fredag, og konstaterer samtidig at Kirken langt fra makter å fremstå så samlet som ønskelig.

  • På kort sikt kan konsekvensene bli to typer arbeidsmarkeder, ettersom det fortsatt vil være den enkelte biskops og fellesråds syn som legges til grunn for vigsling og ansettelse lokalt. Spørsmålet er hva en eventuell arbeidsrett juridisk vil legge til grunn, sier Skjevesland, som tror vedtaket til en viss grad kan virke kirkesplittende.

Håper

  • Jevnere løp enn ventet, sier Terje Hærås, leder av Agder og Telemark bispedømmeråd.

— Det er ikke mange som skal endre syn før det endelige resultatet kan bli helt jevnt. Det er fortsatt håp, sier Hærås.

Under torsdagens prøveavstemning var det altså bare Jorund Andersen av de lokale delegatene som fulgte flertallet.

  • Jeg tror det endelige vedtaket blir omtrent som dette, selv om ting fortsatt kan skje, sier hun til Fædrelandsvennen.

Andersen sitter også i Kirkerådet, og tilhørte også der flertallet (11-4) da saken var til behandling tidligere i høst.

Dersom kveldens votering i stor grad følger gårsdagens test, vil Kirken i fremtiden måtte leve med to syn i den betente saken.

Ifølge flertallsforslaget, vil Kirkemøtet be hver enkelt biskop om å ha en forutsigbar praksis i forhold til å ordinere, vigsle og skrive ut tjenestebrev til homofile i partnerskap.

Mindretallet mener alle sider ennå ikke er godt nok drøftet, og peker blant annet på hva en ny ekteskapslov vil ha å si for ansettelse i kirkelige stillinger.