ØYER: Av 84 delegater på Kirkemøtet stemte 50 fredag for å ikke videreføre tidligere homofilivedtak som sier nei til ansettelse og vigsling av homofile i partnerskap. 34 delegater ville bevare dagens situasjon.

Det nye vedtaket fastslår at det allerede er to homofilisyn i Kirken og ulik praksis for ansettelse og vigsling av homofile i partnerskap.

Kirkemøtet likestiller derfor de to ulike synene og lar det bli opp til det enkelte ansettelsesorgan og biskop å avgjøre om homofile i partnerskap skal kunne ansettes og vigsles.

I praksis betyr det at flere bispedømmer nå vil åpne for slike ansettelser, mens andre fortsatt vil si nei.