Kirkemøtet avholdt torsdag en prøveavstemning om forslaget til nytt vedtak om ansettelse og vigsling av homofile i partnerskap. Av 83 stemmeberettigede deltakere støttet 47 flertallsforslaget som fastslår at det er to ulike syn på homofilt samlevende i Kirken, og at det er læremessig grunnlag for begge syn.33 delegater stemte for mindretallsforslaget om å videreføre kirkemøtevedtakene fra 1995 og 1997. Disse vedtakene sier at det ikke fins tilstrekkelige overbevisende teologiske grunner for at Kirken kan åpne for å ansette og vigsle personer som lever i homofilt samliv.

Tre delegater stemte blankt.

Den endelige avstemningen skjer fredag ettermiddag. (©NTB)