KRISTIANSAND: I slutten av juli fikk mannen to år og to måneders fengsel i Agder lagmannsrett for vold og trusler. I forrige uke kom det en ny dom. Denne gang på ubetinget fengsel i ett år og én måned. Han ble dømt for vold og trusler mot sin ekskjæreste.

Ved et tilfelle trakk han av en pistol mot magen til den gravide ekskjæresten, som da bar frem deres felles barn. Våpenet fungerte ikke.

Truet til taushet

Ekskjæresten ble ifølge Kristiansand tingrett truet til taushet. Hun anmeldte 22-åringen for voldsepisodene, men etter en tid trakk hun tilbake sine forklaringer. Retten legger til grunn at hun og andre er blitt truet av domfelte til ikke å si sannheten til politiet. Dermed ble voldsepisodene mot ekskjæresten henlagt.

22-åringen rømte fra politiarresten i november i fjor. Det utløste en stor leteaksjon, hvor blant andre beredskapstroppen fra Oslo deltok.

Da mannen etter hvert ble pågrepet i desember, ble han varetektsfengslet.

I Kristiansand tingrett fortalte ekskjæresten at først etter at hun var sikker på at 22-åringen satt i fengsel, turde hun å fortelle sannheten.

Riksadvokaten omgjorde

Til tross for dette henla statsadvokatene i Agder saken. Riksadvokaten beordret imidlertid tiltale etter at kvinnens bistandsadvokat hadde anket avgjørelsen fra statsadvokatene.

For 22-åringens ekskjæreste var ikke truslene over. I retten fortalte hun at folk fra domfeltes bekjentskapskrets hadde gitt henne klare meldinger om at hun ikke skulle møte frem i retten og forklare seg.

Få dager før rettssaken ble også postkassen hennes sprengt.

Et mønster

Retten uttaler blant annet:

"Det synes å være et mønster i tiltaltes handlemåte at han bruker vold og trusler for å søke å oppnå at andre personer opptrer etter hans ønske. Det er viktig at det markeres både utad i samfunnet og overfor tiltalte selv, at dette er alvorlige straffbare handlinger".

Samlet fengselsstraff for voldsepisodene 22-åringen nå er dømt for, blir dermed tre år og tre måneder.

Kristiansand tingrett har også dømt mannen til å betale ekskjæresten 50.000 kroner i oppreisningserstatning.