• Høyhuset er erstattet av dette bygget i ti etasjer. Første etasje i glass blir til næring; kafé eller lignende – resten boliger. Balkongene har farger tilpasset Tangen videregående skole i bakgrunnen til venstre. FOTO: Asplan Viak

Kutter ti etasjer på Tangen

Bystyret var delt på midten, og utsatte saken om høyhuset på Tangen. Nå har byggherren selv valgt å kappe høyhuset på midten.