• Mongols.jpg FOTO: Faksimile fra Mongols Europas nettside

Mongolsmedlemmene dømt

To Mongolsmedlemmer er i Kristiansand tingrett dømt til fengsel i henholdsvis fire år og tre år for en lang rekke forbrytelser. De domfelte er henholdsvis 31 og 30 år gamle.