WASHINGTON: En rekke amerikanske medier refererer fra en 30 minutter lang telefonkonferanse som Clinton holdt med sine viktigste økonomiske bidragsytere lørdag.

New York Times skriver at Clinton påpekte at Comeys første brev om granskingen, sendt elleve dager før valget, brakte epostkontroversen tilbake i nyhetsbildet.

– Det er mange grunner til hvorfor et valg som dette ikke ble vellykket. Men vår analyse er at Comeys brev sådde en tvil som var grunnløs, ubegrunnet, og som beviselig stanset vårt momentum, sa Clinton ifølge avisa.

Det siste brevet

Uttalelsene som gjengis lørdag, er de mest utdypende fra Clinton siden hun erkjente det knusende nederlaget onsdag.

I telefonkonferansen sa Clinton ifølge Politico at brevet som Comey sendte om Clintons private epostserver bare tre dager før valget, gjorde større skade enn brevet FBI-sjefen sendte til Kongressen 28. oktober.

Det på tross av at Comey i brevet 6. november opplyste at FBIs gransking av nyoppdagede eposter var fullført uten at etterforskerne fant noe straffbart.

Washington Posts journalist skriver at Clinton mener Comeys første brev stanset fremdriften hennes mot slutten av valgkampen, mens det andre brevet ga energi til Trumps tilhengere.

Lav profil

Valgkampstabens egne tall viser at oppslutningen om Clinton stupte etter det første brevet, før støtten tok seg opp igjen, skriver Politico.

I dette brevet informerte Comey bare om at det var funnet nye eposter som kunne være relevante for etterforskningen.

Clinton har holdt en lav profil siden hun erkjente nederlaget i en tale i New York onsdag. I telefonkonferansen påpekte hun ifølge CNN at hun var i sterk medvind etter den tredje TV-debatten mot Trump, men at FBIs rolle i innspurten av valgkampen var for mye å takle for Clinton-staben.

Comey kritisert

Comey uttalte allerede i juli at FBI ikke ville komme til å anbefale at Clinton straffeforfølges for håndtering av hemmeligstemplede dokumenter og informasjon på den private epostserveren hun brukte som utenriksminister.

Men FBI-sjefen kritiserte Clinton og kalte praksisen for «ekstremt uforsiktig».

Comey har møtt kraftig kritikk fordi han i praksis gjenåpnet granskingen av Clintons eposter rett før valgdagen 8. november, før han visste om de nye epostene som hadde dukket opp, var relevante.