• Regjeringen sier frihet til å handle når man vil. Vi sier frihet til å slippe handelen en dag i uka, skriver innsenderen. FOTO: Reidar Kollstad

Ja til søndagslukkede butikker

Rett før påske presenterte regjeringen sine forslag om søndagsåpne butikker.