Dersom Regjeringens forslag om å tillate alle butikker å holde åpent på søndager går gjennom, vil totalt 290.000 ansatte bli eksponert for søndagsjobbing.

245.000 av disse er ansatte innen varehandel, mens 45.000 ansatte vil bli berørt utenfor den tradisjonelle varehandelen.

Det viser en rapport Fafo nylig har utarbeidet på oppdrag fra blant annet LO og Handel og kontor, om hvilke følger søndagsåpne butikker får for arbeidsmarkedet.

I dag jobber 46.000 ansatte innen handel på søndager. En av dem er Islamudin Safi (21), som har fast ekstrajobb hos Joker Geitmyrsveien i Oslo hvar torsdag og søndag.

— Nå er det helt flott å jobbe på søndager, jeg er student og vil tjene penger, sier han.

Men han tror han ser det annerlededes når han er ferdig med studiene.

— Da vil jeg nok helst ha fri som alle andre. Men som kunde vil jeg gjerne ha åpne butikker.

Fem ganger så mange

— Fem ganger så mange ansatte i varehandelen vil måtte regne med å jobbe søndager hvis forslaget går gjennom, sier Fafo-forsker Bård Jorfald.

Til sammenligning jobber i dag 217.000 personer innen varehandelen i dag lørdager. Fredag sendte Regjeringen forslaget ut på høring.

Saken fortsetter under grafikken

Det er ikke bare butikkansatte i varehandelen som vil måtte forholde seg til eventuelle nye åpningstider søndager. Utvidede åpningstider for kjøpesentre vil eksempelvis inkludere renhold, apotek, cafeer og restauranter.

I tillegg til varehandelen regner Fafo med at 45.000 andre ansatte kan bli søndagseksponert, fordelt slik:

«Bislett-effekten»

Fafo-forskerne konkluderer med at man kan vente seg «Bislett-effekten» dersom lovverket endres. Den går ut på at den første som reiser seg på tribunen, vil se bedre. Når denne reiser seg, vil andre som ser dårligere tvinges til å gjøre det samme. Til slutt står hele stadion, men ingen har fått bedre sikt.

— Hvem vil måtte jobbe søndager?

— Mange spør seg om ikke bare studentene kan jobbe. Men 55.000 studenter er i varehandelen i dag. Når man trenger 245.000 sier det seg selv at man er langt i fra å løse dette ved hjelp av studenter. Bedriftene vil måtte skyfle på vanlig heltids- og deltidsansatte fra ukedagene, sier Jordfald.

Og en effekt kan bli at butikkene vil velge å stenge tidligere på ukedagene, for å skyve ansatte og ressurser til de dagene omsetningen går best, mener Jorfald.

Familiefiendlig, mener LO

LO mener at forslaget om søndagsåpne butikker bare har tapere. I tillegg til alle de ansatte som trekkes inn, vil det føre til en butikkdød i distriktene og blant småbutikkene og det vil gå ut over lønnsomheten i hele varehandelen.

– I tillegg kommer selvsagt disse arbeidstakernes familiemedlemmer, ektefeller og barn, som må tilpasse livet i helgene til at ett familiemedlem er borte på jobb. Slik er det selvsagt allerede for mennesker som jobber i pleie- og omsorgssektoren, i deler av industrien og i andre sektorer hvor søndagsarbeid er påkrevet. Men å eksponere en ny sektor fullstendig for søndagsarbeid gjør at søndag for veldig mange familier ikke lenger blir en dag man kan bruke sammen. Forslaget er familiefiendtlig, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.

Saken fortsetter under grafikken

Nå appellerer hun til Venstre og KrF og forventer at disse partiene setter foten ned.

Heller ikke Virke er særlig begeistret for forslaget fra Regjeringen:

— Vi hadde forventet at regjeringen hadde lært av poseavgiftssaken og økningen av grensen for avgiftsfri import. Begge disse sakene viser hvor galt det kan gå når politiske beslutninger ikke baseres på kunnskap og dialog med næringslivet. Virke har fra dag en vært tydelig overfor regjeringen på behovet for dialog med næringslivet og partene i arbeidslivet for å finne en balansert og varig løsning i spørsmålet om søndagsåpent, sier Harald J. Andersen, Samfunnspolitisk direktør i Virke.

Hovedorganisasjonen peker på en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Handelens samarbeidsutvalg (HSU) som viser at et klart flertall i folket mener det er lite ønskelig med søndagsåpne butikker. Bildet er stabilt over tid, men går i retning av økt skepsis, skriver Virke i en pressemelding.

Mandag kan bli den nye søndagen

Erfaringer fra Danmark tilsier at hverken omsetningen eller sysselsettingen vil øke hvis butikkene er åpne søndager.

— Forbruket vil neppe øke 15 prosent selv om butikkene er åpne 15 prosent lenger. Men man vil nok merke massivt trykk fra de store kjøpesentrene for å etablere søndagen som en handledag, sier Jorfald.

I Danmark har handelen flyttet seg til helgen. Hver tredje forbruker der sier at de handler inn alltid eller som oftest på sene kvelder, etter klokken 13 på lørdager eller på søndagen.

Her ser mandagen ut til å ha blitt den nye søndagen, da omsetningen har falt her. En del av diskusjonen i Danmark er ifølge rapporten at et alternativ kan bli å holde stengt i deler av handelen på mandager.