Undring om klimapåstander

I forbindelse med Tarjei Breiteig sitt leserinnlegg den 6. februar vil jeg komme med noen merknader: