Sundtoft: - Norge skal bli et lavutslippssamfunn

Regjeringen går inn for å kutte norske utslipp med 40 prosent fram mot 2030. – Norge skal bli et lavutslippssamfunn, sier miljø— og klimaminister Tine Sundtoft (H).

Publisert:

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, klima- og miljøminister Tine Sundtoft la onsdag fram regjeringens forslag til norsk klimaforpliktelse for 2030. Knut Arild Hareide t.v. og Trine Skei Grande var også til stede på pressekonferansen. Foto: NTB scanpix

Miljøminister Tine Sundtoft under pressekonferansen onsdag. Foto: NTB scanpix

  • NTB
Denne artikkelen er over fem år gammel

OSLO: – Norge skal tilslutte seg EUs klimarammeverk, og dette kuttet tilsvarer EUs klimamål, sier Sundtoft.

Det nye målet er også i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel.

– Dette er et historisk linjeskift i klimapolitikken, sier Venstre-leder Trine Skei Grande som sammen med Kristelig Folkeparti sikrer flertall for regjeringens forslag i Stortinget.

Paris-møtet

Norge skal, i likhet med alle andre land, melde inn sine foreløpige klimamål i løpet av første kvartal, som et steg på veien mot det kommende klimatoppmøtet i Paris. Målet der er en avtale som skal sikre at den globale oppvarmingen ikke overskrider 2 grader celsius.

Miljøminister Tine Sundtoft under pressekonferansen onsdag. Foto: NTB scanpix

– EU er vår viktigste samarbeidspartner, og de har satt seg tydelige mål. Norge og EU har felles interesser, og vi vil bli en del av en felleseuropeisk omstilling til et lavutslippssamfunn, sier klimaministeren.EU har bestemt at kuttene utenom avtalen skal ligge på 30 prosent, der reduksjonen i de enkelte landene fordeles mellom 0 og 40 prosent, blant annet basert på bruttonasjonalprodukt. Hvor stor Norges reduksjon skal være, bestemmes tidligst i 2016, opplyser miljøministeren.

Ettersom fordelingen skjer basert på BNP per innbygger i landet, plasseres Norge helt i toppen blant de landene som må forvente å kutte mest. I 2013 var Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger 86 prosent over gjennomsnittet i de 28 EU-landene

Utslipp utenom

Halvparten av de norske utslippene er ikke med i avtalene Norge har med EU gjennom EØS. Det gjelder blant annet bygg, jordbruk og avfallsbransjen. Her varsler miljøministeren bruk av andre virkemidler.

Sundtoft trekker også fram den kommende klimakonferansen i Paris.

– Ambisjonen er at Paris-avtalen skal omfatte alle land, sier hun og viser til store land som Kina, India og Brasil.

Slippe særregler

– For oss har det vært viktig at norsk industri ikke blir underlagt særregler som gjør at man taper konkurransekraft eller at bedrifter flagger ut, sa Frp-leder Siv Jensen etter klimaministerens presentasjon.

Miljøbevegelsen var onsdag delt i sine reaksjoner på de nye målene fra regjeringen. Mens Bellona-leder Fredrik Hauge var positiv til EU-tilknytningen i klimapolitikken, var Natur og Ungdom ikke tilfredse.

– Målet om 40 prosent kutt i utslippene innen 2030 er for lavt, mener leder Arnstein Vestre i Natur og Ungdom (NU). Han krever et innenlandskutt på 60 prosent.

– Norge har et enormt historisk ansvar. I 45 år har vi pumpet opp forurensing og bidratt til klimaendringene. Derfor må vi gå foran, sier Vestre.

Publisert: