• Det spilles poker om hvor mye penger Kristiansand skal få til sine satsinger på vei og kollektivtransport. FOTO: Tore André Baardsen

Gjensyn med middelalderen

På ett område viser Kristiansand seg som en virkelig storby. Det kan koste byen livet.