• Randkommunene, som Søgne og Songdalen, søker mot hverandre for på denne måten å danne en motvekt til storkommunen. Dette er kommuner som allerede har nådd denne kritiske størrelsen. Sammenslåing blir dermed litt overflødig, men viktig kun av en grunn: å unngå å bli slått sammen med storebroren, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Trygve Skramstad

Det verste fra to verdener

Tross store samfunnsendringer har Norges kommunestruktur vært stabil i mer enn femti år. Men nå er det andre tider.