• De vil ha flere folk i Setesdal. Fra venstre: Evje-ordfører Bjørn Ropstad, Bygland-ordfører Leiv Rygg, fylkesordfører Bjørgulv S. Lund, Bykle-ordfører Jon Rolf Næss og Valle-ordfører Tarald Myrum. FOTO: Odd I.R. Uleberg

1000 innbyggere er borte

På 50 år har Valle og Bygland mistet hver tredje innbygger. Folketallet går ned i hele Setesdal nå.