• De arkitektoniske kvaliteter ved AT-bygget kan diskuteres, men at det har et sæpreg i bybildet er hevet over tvil, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Fredrik Linge Nygaard, arkitekt

Agder teater som Folkets Hus!

Gjenbruk av teatret som konferanse— og konsertsted – og kulturskole – med utbygging av tilstøtende kontorer er realiserbart. Det må skje i kommunal regi. Det kalles urban økologi.