• HYRDE: En biskop, som Stein Reinertsen, har plikt til å redegjøre for hvorvidt han mener at prestene skal følge hans forbilde i spørsmålet om vigsel av fraskilte. FOTO: Jarle R. Martinsen

Det konservative Sørlandet

Mener Stein Reinertsen at bispedømmets prester bør følge hans forbilde i spørsmålet om vigsel av fraskilte? I så fall ville vi være tilbake til en situasjon ingen andre lutherske bispedømmer befinner seg i lenger. En biskop har plikt til å redegjøre for dette.