• gudstro bibel.jpg

Falne hyrder

Mange kristne opplever det vondt når prester ikke anerkjenner Bibelen som Guds Ord.