• Det er vår plikt som medmennesker å leve oss inn i andres situasjon så langt det er mulig, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Jon Anders Skau

En sliten og splittet folkekirke?

På grunn av temaets sensitivitet og sårbarhet har jeg aldri tidligere berørt dette.