• gudstro bibel (1).jpg FOTO: Storløkken Aage

Ordet i Bibelen

I Fædrelandsvennen 16.02 spør Sverre Opedal om jeg mener «at Bibelen er ei gjennomarbeida historiebok kor kvar einskild hending og utsegn har blitt kontrollert fleire gonger slik historikarar gjer i dag?».