Borgerlønn, eller universell grunninntekt, innebærer at alle innbyggere mottar en fast sum penger regelmessig, uavhengig av deres økonomiske situasjon eller arbeidsstatus. Dette konseptet kan bidra til å redusere fattigdom, spesielt blant barn, og gi økonomisk trygghet til de som trenger det mest.

Over 3000 barn lever i fattigdom i Kristiansand. Det er for mange. For å løse problemet må vi tørre å tenke nytt.

Kaisa Hansen-Suckow uttalte til FVN «– Det å være fattig, er en fulltids­jobb for å overleve». Erfaringer fra pilotprosjekter og eksperimenter med borgerlønn i andre land og regioner viser at en slik ordning kan ha flere positive effekter. Deltakere rapporterer ofte økt velvære, redusert stress og bedre helse, samtidig som det ikke nødvendigvis fører til reduserte arbeidsinsentiver. Faktisk kan økonomisk trygghet gjøre det enklere for mennesker å få overskudd til å søke jobber, delta i frivillig arbeid eller satse på utdanning og entreprenørskap.

FVN skrev i fjor om Jannicke, som ble ufør i en alder av 40. Hun beskriver situasjonen som en «systemsvikt» og peker på vanskelighetene mange møter i AAP-systemet (arbeidsavklaringspenger) og på vanskene med å bli trodd i helsevesenet. Hun understreker at lave ytelser og mangel på støtte og veiledning gjør at mange unge står alene i kampen for å avklare helse- og arbeidsmuligheter.

Fattigdom og utenforskap går ofte i arv, noe som forsterker utfordringene og bidrar til sosial ulikhet. Borgerlønn er et tiltak som kan bryte denne onde sirkelen og sørge for at alle innbyggerne i Kristiansand får den økonomiske tryggheten de trenger til å leve gode liv.

Å måtte kjempe for å få hjelp tapper ressursene hos de som allerede er vanskeligstilt på grunn av sykdom eller andre utfordringer. Borgerlønn sikrer denne gruppen en trygg inntekt. Samtidig er potensialet stort for å redusere byråkrati og administrative kostnader ved å erstatte eksisterende sosiale støtteordninger med en mer strømlinjeformet og ubyråkratisk løsning. Dette kan frigjøre ressurser som kan brukes på andre viktige områder, som utdanning, helse og infrastruktur.

Gitt de alarmerende tallene og den bekymringsfulle utviklingen i Kristiansand, er det på tide å ta borgerlønn på alvor og starte en konstruktiv debatt om hvordan vi kan forbedre levekårene for våre innbyggere. Borgerlønn kan redusere fattigdom, gi økonomisk trygghet og frigjøre ressurser for viktige offentlige tjenester. Hvis jeg får en plass i bystyret, vil jeg kjempe for kostnadseffektive tiltak som borgerlønn for å løfte byen og innbyggerne våre og jobbe for at Kristiansand blir et godt sted for alle å leve.