Olav Tveitå på sin side forsøker å delegitimere Kristian Mjåland med at «Man kan anta at Mjåland ved å titulere seg som rusforsker ønsker å gi inntrykk av at dette er noe han kan. Han påstår med en tilsynelatende faglig tyngde.»

Jeg skal la Rønnings prosentregning ligge, men har behov for å si noe om hets. Ifølge Store norske leksikon betyr hets «hatkampanje, ondsinnet og usaklig agitasjon rettet mot noe(n)».

Å kalle innleggene som blant annet undertegnede og Kristian Mjåland står bak i saken om udokumenterte anklager mot russen for «hets» er fullstendig skivebom. Uenighet er ikke hets.

Rusdebatt vekker sterke følelser i mange, og det er forståelig. Mange familier preges av problemer blant annet knyttet til rusbruk.

Jeg håper alle kan være enige i at målsetningen må være å få et samfunn hvor skadene som følger av problematisk rusbruk blir lavest mulig. Så er det helt legitimt at vi gjør ulike vurderinger av hva som må til for å oppnå det målet. Men dette er altså ikke en debatt om hvorvidt man er «for» eller «mot» narkotika.

Fra mitt ståsted tror jeg skadereduksjon, helsehjelp og faglig forankret informasjon om rusmidler er bedre virkemidler enn straff, stigmatisering, utestengelse og moralsk fordømmelse.

Jeg vet videre at dersom man har opplevd et seksuelt overgrep som barn, er sjansen over 4000 prosent større for at man ender opp med sprøyta i armen enn dersom man ikke har det. For de av oss som anerkjenner forskning som kunnskapsgrunnlag, og lytter til fagfolkene innen feltet (for eksempel rusforsker og sosiolog Kristian Mjåland) har dette vært med på å endre holdning og standpunkt til hvordan vi som samfunn bør møte bruk av rusmidler.

Til slutt synes jeg fortsatt det er problematisk med kollektiv avstraffelse, det gjelder uavhengig om man bruker dette som virkemiddel mot over 20 deltakere på en russebuss eller i andre sammenhenger. Og jeg mener fortsatt at norske medier ikke bør kaste presseetiske prinsipper på båten, heller ikke i saker som omhandler mulig rusmiddelbruk, eller mennesker som eventuelt bruker ulovlige rusmidler.

Jeg har tidligere skrevet i Fædrelandsvennen at en hjelpende hånd fungerer bedre enn en moralistisk pekefinger, og det mener jeg fortsatt.

Med det anser jeg meningsutvekslingen i Fædrelandsvennens debattsider for avsluttet fra min side.

Innlegget er forkortet. Red.