Det på bakgrunn av den sterke kritikken som er blitt rettet mot Kurt Mosvold og Roy Gundersen i forbindelse med oppsigelsen av en leiekontrakt som hadde klare bestemmelser i avtalen.

Leietakerne, eierne av en russebuss, skulle få rimelig leie under en klar forutsetning, nemlig at de skulle holde seg borte fra bruk av narkotika i russetiden. Når utleierne med rimelig sikkerhet kan vise til at betingelsene er blitt brutt, kan jeg ikke forstå annet enn at de rettslig sett er på trygg grunn når de sier opp leieavtalen.

At så Mosvold og Gundersen går til pressen med saken er blitt sterkt kritisert av flere, men er det så merkelig når de er svært urolige for den lettvinte omgangen med unges bruk av narkotika som ser ut til å bre seg i samfunnet?

Ikke minst Fædrelandsvennens reportasjer har den siste tiden vist hvor ødeleggende bruk av narkotika kan være, både for den enkelte, for familiene deres og for samfunnet generelt. I de senere årene er fokus flyttet fra straff til støtte og behandling for enkeltpersoner som bruker narkotika.

Det kan være riktig, men derfra til å la være å advare mot første gangs bruk, skulle jeg tro at det var et langt stykke. Men det virker jo nesten ikke slik i de fleste debattinnleggene som nå er publisert i Fvn.

Som en godt voksen person har jeg lite kunnskap om bruken av narkotika i Norge ut over det jeg leser i media. Men for noen ti-år siden opplevde jeg hvordan omsetning og bruk av narkotika førte til livsfarlig kriminalitet i slumområder i Asia.

Mine erfaringer derfra handler også om møter med High Comissioner for Narcotics i Hong Kong, med lederen for narkotikapolitiet i Thailand, og besøk i Det gyldne triangel i Thailand. Besøk i amerikanske og europeiske storbyer, utenfor turistområdene, har også vært skremmende opplevelser.

Ja men det er jo noe helt annet enn slik det er for flertallet av norske ungdommer, også russen?

Ja, selvsagt er det det, men narkotikaen produseres og distribueres av de samme kriminelle nettverkene, og ødelegger altfor mange enkeltpersoner og deres familier til at økende bruk av kokain og andre narkotiske stoffer bør bortforklares eller bagatelliseres, heller ikke på individnivå i Kristiansand.

Jeg mener det er bedre å advare mot første gangs bruk av narkotika enn å kritisere dem som håndhever bestemmelsene i en leiekontrakt, i dette tilfellet Mosvold og Gundersen.

Så vet jeg selvsagt at kritikken når den fremkom ved offentliggjøringen i Fvn kan ramme enkeltpersoner hardt, men det er de som har brutt leieavtalen.

Dersom dette samtidig kan bidra til at de og andre ungdommer tenker seg om en gang til før de bruker narkotika, er det kanskje verdt prisen?

P.S: For ordens skyld vil jeg opplyse at jeg i en sammenheng har et forretningsmessig samarbeid med Kurt Mosvold.