Der hevdet han at denne debatten foregår på feil premisser, fordi det kan virke som om vi tror at de har som mål å legge ned alt tilbud til denne pasientgruppen, eller at det er en villet nedlegging av døgnplasser.

Dette er imidlertid ikke det vi som tidligere eller nåværende pasienter har uttrykt bekymring for. Dette er ikke bekymringene jeg personlig skrev til sykehusets styre om i begynnelsen av denne uken. Om klinikkdirektøren bevisst vrir diskusjonen, eller om han oppriktig ikke forstår bekymringen, vet jeg ikke. Men resultatet blir det samme. Vi får ikke gode svar.

Haaland påstår at det er god kompetanse på spiseforstyrrelsesbehandling på døgnenhetene ved DPS, med «beviset» at en god andel pasienter har mottatt frivillig døgnbehandling der også når Enhet C var åpen. I min erfaring er det ingen årsakssammenheng her, men heller pasienter som blir midlertidig lagt inn på DPS mens de venter på ledig plass på Enhet C.

Altså handler det ikke om at kompetansen er tilstrekkelig, men at det er for stor pågang og for få ressurser. Jeg er selv en del av statistikken i begge gruppene.

Døgnenheten ved DPS ga meg ikke spiseforstyrrelsesbehandling, de passet på at jeg holdt meg i live mens jeg ventet på riktig behandling. Hadde Haaland sett opp fra tallene, og heller snakket med de dette gjelder, ville han kanskje fått et annet bilde.

Klinikkdirektøren har fortsatt ikke svart på spørsmålet om hvordan de kan forvente å gi tilstrekkelig hjelp når det allerede var fullt overalt før Enhet C stengte ned.

Han ser heller ikke ut til å ville svare på det jeg og flere andre har nevnt som en alvorlig bekymring; at dette vil føre til økt bruk av tvangsbehandling som kan retraumatisere mennesker og gjøre det enda vanskeligere å bli frisk.

Jeg har aldri påstått at behandlingen for spiseforstyrrelser ikke bør utbedres. Ei heller har jeg anklaget klinikkdirektøren for å legge ned døgnenheter over en lav sko.

Det er flott at de ønsker å tilby et bedre tilbud (om ressursene noen gang blir tilgjengelig for det), men det hjelper ikke dem som er syke og trenger hjelp fram til dette tilbudet er på plass.

Det er dem jeg frykter for.

Det er dem jeg mener ikke nå får et forsvarlig tilbud. Hvor skylden for dette skal legges, kan en selvfølgelig diskutere. Men en fikser ikke problemet ved å nekte for at det er der.

Les saker og debattinnlegg om dette temaet:

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.