Helseministeren: Vil granske nedleggelsen av døgnenheten for spiseforstyrrelser