Eksamen er en urettferdig vurderingsform. Hva en elev kan vise av kunnskap om ett av mange temaer i løpet av en halvtime på muntlig eksamen eller fem timer på skriftlig, sier lite om hva eleven har lagt inn av en innsats i resten av faget. I tillegg er elevens dagsform helt avgjørende for hvordan de presterer, selv de som sitter på mye kunnskap. Eksamen legger ikke til rette for at elever kan ha gode og dårlige dager. Dette er et enormt stort press.

Eksamenskarakteren har like mye å si på elevens vitnemål som karakterer i fag gjennom hele året. Det er urettferdig at fem timers arbeid skal være like avgjørende som ett helt års arbeid, eller for ikke å snakke om tre år med norsk på videregående. Elevene har heller ikke like gode forutsetninger. Etter flere år i pandemi, er det åpenbart at elevene ikke stiller likt. Noen elever har vært preget av mye hjemmeskole og dårligere undervisning, andre ikke. For ikke å snakke om lærerstreiken i høst, hvor elever mistet flere uker med verdifull undervisning.

Det er urettferdig at fem timers arbeid skal være like avgjørende som ett helt års arbeid.

Eksamen gjør undervisningen dårligere. Undervisningen handler ikke først og fremst om å lære og tilegne seg ny, nyttig kunnskap, men om å forberede seg til eksamen. Med en vurderingsform som ser eleven gjennom hele året, sikrer man at elevene blir vurdert på det de faktisk har lært, framfor hva de har pugget på forberedelsesdagen. En så eksamensorientert undervisning ødelegger læringen, og øker presset og stresset hos elevene.

Si din mening nederst i innlegget.

Alt en elev har lært i løpet av et skoleår, kan ikke vurderes på 5 timer. Eller 30 minutter. I verste fall kan eksamenskarakteren avgjøre om du kommer inn på drømmestudiet ditt eller ikke.

– Undervisningen handler ikke først og fremst om å lære og tilegne seg ny, nyttig kunnskap, men om å forberede seg til eksamen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Eksamen i år gikk ikke som planlagt. I media har den blitt omtalt som urettferdig, en fullstendig skandale, og elever har fortalt at de i etterkant har sittet igjen med angstfølelser rundt hvordan eksamen har gått. Noen elever fikk en eksamen med 10 minutter forsinkelser, noen med over en hel time. Noen fikk ekstra tid, andre fikk ikke. I tillegg var flere ressursnettsider nede. Årets eksamen ble spesielt urettferdig, og noen elever sitter igjen med større sjanse for å lykkes enn andre.

Elevene fortjener en mer rettferdig og helhetlig vurdering, hvor de får vise hva de faktisk kan. Det legger ikke dagens eksamen til rette for. Dagens eksamen setter 5 timers arbeid like høyt som arbeidet gjort gjennom hele året. Derfor må eksamen, både i ungdomsskolen og videregående skole, avvikles til fordel for en form for mappevurdering, som ikke ødelegger elevenes sjanse for å lykkes.