Quart fikk ikke støtte

Quartfestivalen søkte Norsk Kulturråd om fem millioner kroner i festivalstøtte, men fikk avslag. En oppgitt festivalsjef Arild Buli kaller summen «symbolsk».