• STRIDENS KJERNE: Får kulturaktørene være eller ikke være i Aladdin? Det er spørsmålet som ikke ser ut til å finne et klart svar med det første. FOTO: Torstein Øen

Kampen om Aladdin fortsetter

I kulturstyret foreslo Høyre å be Kristiansand kino kjøpe Aladdin og bevare kulturfabrikken. I formannskapet foreslo Høyre å finne alternative lokaler til Aladdins aktører. Hva mener partiet – egentlig?