Motstanderne av en VM-boikott har likevel tatt litt innpå de siste ukene.

Det viser en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag for VG.

Totalt 1000 nordmenn har den siste uken svart på spørsmålet «Mener du norsk fotball bør boikotte VM i Qatar i 2022».

  • 49 prosent av de spurte svarte «ja».

  • 29 prosent svarte «nei».

  • 22 prosent har sagt at de er usikre.

Hva utfallet blir, bestemmes på et ekstraordinært fotballting søndag 20. juni.

– At flere nå sier nei til boikott kan tyde på at flere ser at det må andre virkemidler til for å påvirke Qatar og FIFA, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

– Men det er fortsatt et klart flertall for boikott?

– Ja, det ser jeg. Men det er viktig å få frem at rapporten til Mollekleiv-utvalget konkluderer med at det har funnet sted viktige endringer i FIFA og Qatar. Og så gjenstår det arbeid med implementering i Qatar, det legger vi ikke skjul på. Men vårt standpunkt hviler på det organisasjoner som er til stede i Qatar sier, sier NFF-toppen.

FOTBALLPRESIDENT: Terje Svendsen, her fotografert i mai i fjor. Foto: Frode Hansen

Styret i NFF er imot en boikott av Qatar-VM. Svendsen svarer «absolutt ikke» på direkte spørsmål om han er skuffet over at de ferske tallene.

Folk som stemmer SV, Rødt, Krf og Miljøpartiet De Grønne er i størst grad tilhengere av en boikott, mens Høyre- og Frp-velgere er motstandere. De to partiene er de eneste med et flertall mot norsk VM-boikott.

– Det er hyggelig at halvparten av befolkningen er for boikott. Vi har hele veien følt en støtte i folket og på grasrota i fotballen. Mange forstår at dette er et verdivalg som handler om hva slags fotball vi ønsker oss, men også om hva fotballen kan tillate seg å være med på. Det er ikke greit å bidra til at et diktatur som fremmer moderne slaveri, sier Ole Kristian Sandvik, som er talsperson for Norsk Supporterallianse (NSA).

Da VG og Respons stilte det samme spørsmålet i mars, så støttet 55 prosent en boikott, mens 20 prosent var uenig.

Det har skjedd mye i den norske boikottdebatten siden den forrige VG-undersøkelsen i mars: I mai la et NFF-oppnevnt utvalgt, ledet av Sven Mollekleiv, frem en rapport der flertallet konkluderte med at boikott ikke er et foretrukket virkemiddel.

Samtidig har det norske fotballandslaget – anført av Ståle Solbakken – fått mye oppmerksomhet for sine markeringer til inntekt for arbeidsforholdene for fremmedarbeidere i Qatar:

T-SKJORTE-MARKERING: Det norske landslaget tidligere i år. Foto: Geir Olsen

Ledelsen i Norges Fotballforbund, samt kretsene, har sagt tydelig fra at de er motstandere av boikott. På den andre siden har en rekke klubber og Norsk Supporterallianse (NSA) mobilisert i håp om norsk VM-boikott.

Hva norsk fotball til syvende og sist velger, skal avgjøres på et digitalt forbundsting kommende søndag: Da skal små og store fotballklubber fra hele landet avgi stemme i Qatar-spørsmålet.

TV 2 meldte denne uken at det har vært et skred av påmeldinger til forbundstinget like før fristen gikk ut: 420 klubber er påmeldt. Det er mer enn dobbelt så mange som i et normalår.

– Vi vet ikke hvordan det går, men er opptatt av å få til en god debatt på tinget, samt at forholdene i Qatar skal bli bedre. Men vi klarer ikke det alene. Derfor har vi bedt om et møte med regjeringen og utenriksministeren for å diskutere de 26 punktene som Mollekleiv-utvalget kom frem til, sier Svendsen

Han tror ikke Qatar-saken vil virke splittende i norsk fotball etter at spørsmålet er avgjort kommende søndag.

– Det har blitt rettet kritikk for måten kretser skal ha ringt rundt til klubber på, i forkant av helgens forbundsting?

– Jeg er kjent med at det har blitt mobilisert på begge sider. Kretsene har vært opptatt av å gi klubbene god informasjon og NSA har fremmet sitt syn. Det tilhører en demokratisk prosess, sier Svendsen.

Ole Kristian Sandvik omtaler de siste ukene som et grasrotopprør mot toppen av fotballen.

– Demokratiet i norsk fotball har et stort forbedringspotensial. Det er problematisk når 200 av 1800 klubber til vanlig møter opp på forbundsting, og når en kretsleder kaller det for “korrupsjon” når noen ringer rundt til klubber for å spørre om de har bestemt seg - før kretsene gjør nøyaktig det samme selv, sier han.