Sparebanken Sør leverer et godt resultat for 1. halvår 2015. Det melder banken i en pressemelding.

Banksjef Geir Bergskaug i Sparebanken Sør. Foto: Richard Nodeland

— Banken kan fremvise vekst innenfor både person- og bedriftsmarkedet, og underliggende resultat utvikler seg positivt, sier administrerende direktør Geir Bergskaug hos Sparebanken Sør i pressemeldingen.

Økning på 8,7 prosent

Sparebanken Sør opplevde i 1. halvår i år en fremgang på 40 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 8,7 prosent mot samme periode i fjor. Da lå resultatet før skatt på 460 millioner.

I en pressemelding fra banken kan de for første halvår i år presentere et resultat på 500 millioner kroner.

Positiv påvirkning

I 1. halvår av 2015 opplevde banken en nedgang i driftskostnader, en økning i provisjonsinntekter, i tillegg til lave tap på utlån.

Ifølge banken selv har dette hatt en positiv påvirkning på resultatet.

– Bankens strategi frem mot 2020 er vedtatt i styret i 2. kvartal og bekrefter retning og ambisjon. Banken skal videreføre kostnadseffektiv drift, langsiktig verdiskaping og har en målsetting om å være en sterk regionbank for landsdelen, sier Bergskaug.